Vedtægter

Oversigt
§ 1 Navn 
§ 2 Formål 
§ 3 Medlemmer og organisering 
§ 4 Arbejdsgrupper og udvalg 
§ 5 Kontingentfastsættelse 
§ 6 Ledelse 
§ 7 Sekretariat 
§ 8 Medlemskab af andre fora 
§ 9 Finansiering 
§ 10 Generalforsamling 
§ 11 Tegning 
§ 12 Udtræden og eksklusion 
§ 13 Opløsning 
§ 14 Begrænsning i hæftelse 

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning