Termisk forgasning

Ved termisk forgasning omdannes biomasse (fx træ eller halm) til en brændbar gas i et iltfattigt miljø. Gassen kan derefter bruges til produktion af el og varme, hvor 90-95 procent af energien i biomassen udnyttes.

Forgasningsgassen kan opgraderes, så den kommer til at svare til naturgas, og da kaldes den Synthetic Natural Gas eller SNG. SNG fra biobrændsel kan opfattes som fossilfri og CO2-neutral naturgas.