Partnerskabet

Formålet med foreningen Partnerskab for Termisk Forgasning er at koordinere, styrke og målrette den danske indsats inden for forskning, udvikling og demonstration (FUD), således at termisk forgasning kan udfylde sin rolle og sit potentiale i det forventede fremtidige danske energisystem.

En række vidensinstitutioner og virksomheder støtter op om projektet, men partnerskabet er åbent for alle interesserede aktører.

Foreningen fik støtte af Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP) ved ansøgningsrunden i marts 2014. Partnerskab for Termisk Forgasning afholdt stiftende generalforsamling 20. november 2014.