Relevant litteratur

Liste med artikler, rapporter og andre relevante publikationer,
der handler om forgasning i Danmark.

2018

Artikel, Torben Skøtt, FiB nr. 64, 2018
Artikel, Torben Skøtt, FiB nr. 64, 2018
Strategirapport, Ea Energianalyse, Partnerskab for Termisk Forgasning, maj 2018

2017

Artikel, Torben Skøtt, FiB nr. 62, 2017
Artikel, Sanne Wittrup, Ingeniøren, oktober 2017
Artikel, Torben Skøtt, FiB nr. 61, 2017
Rapport WP4, Ea Energianalyse, Partnerskab for Termisk Forgasning, juli 2017
Artikel, Torben Skøtt, FiB nr. 59, 2017

Sider