Bestyrelse

Bestyrelsen for Partnerskab for Termisk Forgasning ser sådan ud:

  • Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik (formand) (på valg 2019)
  • Niels Bjarne Rasmussen, DGC (næstformand) (på valg 2018)
  • Morten Tony Hansen, Ea Energianalyse (på valg 2019)
  • Jens Dall Bentzen, DALL Energy (på valg 2019)
  • Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut (på valg 2018)
  • Dan F. Christensen, Green Gas Combustion Technology (på valg 2018)

Energistyrelsen og Energinet.dk har oberservatørstatus i bestyrelsen.

Generalforsamling 2017 i Partnerskab for Termisk Forgasning
27. april 2017 hos DTU, Risø, Roskilde
Dagsorden Referat

Ekstraordinær generalforsamling 2017 i Partnerskab for Termisk Forgasning
27. april 2017 hos DTU, Risø, Roskilde
Dagsorden Referat