Seminar om termisk forgasning
i Danmark

17. november 2015 i Brøndby
Se indlæg og artikel
Hvad er termisk forgasning?
Forgasning er en proces, hvor
biomasse omdannes til gas
Læs mere
Bliv medlem af partnerskabet
Se mulighederne for at blive
medlem eller sponsor
Læs mere